سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۸۶۲۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد ۱۰۰۰۰ عدد کنتور آب سایز ۱۸۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره ۲۳۶۴۴۱۰/۱۵ جام نزد بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰ داخلی ۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.sww.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن