سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۳۲۵۹/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۸۷۳۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نصب ۵۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور گاز شهرستان قائمشهر و روستاهای تابعه با تضمین ۹۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۹۰۵.۸۳۱.۴۲۲ ریال ---- نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز پلی اتیلن پراکنده در ناحیه نوشهر و چالوس به روش pc شماره ۱ با تضمین ۱۶۶.۰۲۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۳۲۰.۲۷۲.۲۱۲ ریال ---- ساخت و نصب ۵۰۰ علمک متمرکز و پراکنده در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت روستاهای مرزن آباد شماره ۲ با تضمین ۱۴۴.۰۶۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۸۸۱.۰۱۸.۸۵۵ ریال ---- ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک پلی اتیلن متمرکز در ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت کجور ۲ به روش pc با تضمین ۱۴۳.۱۹۵.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۸۶۳.۸۹۴.۸۲۲ ریال ---- ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز متمرکز در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت مرزن آباد به روش pc شماره ۳ با تضمین ۱۳۰.۹۷۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۲.۶۱۹.۳۳۱.۱۲۵ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ الی ساعت ۱۵ روز ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : مازندران ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-mazandaran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن