سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید صدرا

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۱۰۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مصالح و اجرای خط انتقال فاضلاب در فاز دو شهر صدرا با برآورد ۳۷,۹۴۲,۷۸۰,۷۶۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۹۷.۱۳۹.۰۳۸ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ساعت ۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : شیراز شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۲۱۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دومرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن