سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اقلید

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۱۰۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری زباله و تنظیفات سطح شهر به مدت یک سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد اولیه به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات : ۵ روز بعد از اتمام مهلت قانونی تحویل پاکتها
آدرس خرید اسناد : شهرداری اقلید
آدرس ارسال مدارک : شهرداری اقلید
۰۷۱۴۴۵۵۲۱۰۴-۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن