سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان

شماره آگهی ۳۲۹۲-۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۱۰۶۲۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز در شهرستانهای زنجان - ابهر (هشت دستگاه)
شرایط : تاییدیه اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل درونشهری زنجان (جهت موسسات کرایه اتومبیل) پروانه کسب معتبر دارای کد شناسه صنفی شماره پروانه جهت موسسات کرایه اتومبیل ـ احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و HSe و گزارشهای خوداظهاری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریزی به حساب جاری بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۲۵۱/۸۱ به نام شرکت ملی پخش با کد شناسه ۱۰۷۲۵۰۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : زنجان میدان آزادی خیابان نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۲۳۰۴۸۱۱۱-۰۲۴۳۳۰۴۸۱۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید یک مرحله ای
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن