سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنعت فولاد شادگان

شماره آگهی ۹۵۰۲۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۱۰۷۰۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات عمومی اداری و پشتیبانی مورد نیاز خود
شرایط : کپی برابر اصل مدارک اساسنامه آگهی تاسیس - گواهینامه صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال واریز به حساب شماره ۱۰۹۰۰۹۵۶۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی شادگان کد ۱۰۹۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ الی ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر آبادان دفتر حقوقی و امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر آبادان دفتر حقوقی و امور قراردادها
۰۶۱۵۲۲۳۸۶۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن