مناقصه خرید تجهیزات امنیتی دوربین مداربسته بصورت آماده بهره برداری توسعه و عمران قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و عمران قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۱۵۷۳۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات امنیتی دوربین مداربسته بصورت آماده بهره برداری جهت مجتمع تولید آسفالت امیرکبیر، کارگاه عمران و موتوری ، معدن شهید مولوی و سایر اماکن در اختیار سازمان با برآورد ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲ میلیون ریال واریز به حساب ۱۰۰۶۷۶۱۸۴۴ نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۱۰۰۶۲۲۰۲۸۸ بانک شهر بنام سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ الی ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ الی ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : امور پیمانهای سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۵۳۷۸۴۰۶۶۰ داخلی ۲۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن