مناقصه 40-90-9342400713/g20 : fire protection pressure relife : با تضمین پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۴۰/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۱۵۵۱۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۷۱۳/g۲۰ : fire protection pressure relife : با تضمین ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۶۸۳/g۲۰ : motor operaated gate valve با تضمین ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۴۰-۹۰-۹۵۴۲۴۰۰۸۴۳/g۰۸ : flapper valve با تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۴۰-۹۰-۹۴۴۲۴۰۰۸۱۵/g۱۵ : power transformer با تضمین ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۴۰-۹۰-۹۱۴۱۸۰۰۰۴۱/p۰۶ : لیفتراک دیزلی ۷ تن با تضمین ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- scale inhibitor با تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---۴۰-۹۰-۹۵۴۲۴۰۰۸۰۹/۹۱۱ : butterfly valve : باتضمین ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۴۸-۹۰-۹۴۱۲۹۴۷/f : molecular sleve ۴a ۱,۶ با تضمین ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن