مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده مدیریت شبکه برق ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت شبکه برق ایران

کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۴۴۶۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده و مرکز مانیتورینگ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۸-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۹-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۹-۰۷
آدرس خرید اسناد : کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه¬گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند به پيشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ---- متقاضيانی که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند و دارای حداقل رتبه ۴ در رشته‌های توليد و ارائه رايانه‌های غير Mainframe و شبکه داده‌های رايانه‌ای و مخابراتی از شورای عالی انفورماتيک باشند، موظف مي‌باشند اسناد مناقصه را از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تاريخ درج آگهی نوبت اول لغايت ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ از طريق سامانه ستاد به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکات "الف"، "ب" و "ج" تهيه و به صورت فايل‌های PDF تا ساعت ۱۳:۵۵روز يکشنبه مورخ ۰۷/۰۹/۹۵ در سامانه فوق درج نمايند.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن