مناقصه ارزیابی کیفی بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۰۷/۹۵/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۲۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی اروند به مدت یک سال
شرایط : ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی ، کد اقتصادی و شناسه ملی (موضوع اساسنامه می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد --- ارائه حداقل یک یا حداکثر سه فقره تصویر مصدق مفاصا حساب تامین اجتماعی مشابه با موضوع مناقصه (بازرسی کمی و کیفی محصولات جمعا به میزان ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که در پنج سال گذشته به اتمام رسیده باشد و یا ارائه گواهی قرارداد مشابه فعال از سوی کارفرما به میزان اعلام شده (همراه با کپی قرارداد) باشد --- ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادارات مربوطه ذیصلاح / تائید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه مجوز بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی --- حداقل ۵ سال سابقه بازرسی در زمینه موضوع مناقصه --- صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۹۳-۹۲ به نظریه مثبت حسابرسی رسمی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یاب چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به ح ساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ لغایت ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خوزستان شهرستان بندر ما هشهر سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
آدرس ارسال مدارک : حراست
۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۵-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۲-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.arvandpvc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن