مناقصه خرید تجهیزات سرور شبکه (20 دستگاه سرور و 10 بانک ملی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۳/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات سرور شبکه (۲۰ دستگاه سرور و ۱۰ دستگاه سوئیچ)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تا ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ پاکت های الف و ب ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خ فردوسی ـ ادارات مرکزی بانک ملی ایران اداره کل کارپردازی، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن