مناقصه بهسازی محور قره آغاج- کلان حد فاصل کیلومتر 0 راه و شهرسازی استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

شماره آگهی ۸-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۲۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی محور قره آغاج- کلان حد فاصل کیلومتر ۰ تا ۶ بابرآورد: ۲.۱۶۷.۶۸۰.۵۳۷ ریال و تضمین: ۱۰۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی راه روستایی آقبلاغ آقاجان خان حدفاصل کیلومتر ۰تا ۲۰۰۰۰ بابرآورد: ۲.۸۱۸.۱۵۰.۲۰۸ ریال و تضمین: ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات اجرایی ادامه بهسازی راه روستایی اردبموسی - سرمین کیلومتر ۵۰۰۰۲ تا ۴۰۲۰۰ بابرآورد: ۳.۸۰۳.۴۲۸.۲۸۵ ریال و تضمین: ۱۹۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی راه روستایی ادامه جاده حاجی عوض - علی خانکندی- بابک کیلومتر ۰ تا ۲۰۶۰۰ بابرآورد: ۲.۷۹۲.۲۴۴.۶۴۵ ریال و تضمین: ۱۳۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی راه روستایی کلان - کیگال کیلومتر ۰ تا ۶۰۰ بابرآورد: ۲.۵۵۵.۰۱۰.۷۱۸ ریال و تضمین: ۱۲۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی محور گرمی - قره آغاج کیلومتر ۱۰ تا ۱۷ و ۳۸ تا ۴۰ بابرآورد: ۱۲.۷۶۹.۲۷۳.۴۲۷ ریال و تضمین: ۶۴۸.۵۰۰.۰۰۰ ----بهسازی محور گرمی - زهرا کیلومتر ۱۷ تا ۳۰۰+۱۸ و ۲۱ تا ۲۶ بابرآورد: ۱۷.۸۴۰.۴۸۰.۱۱۵ ریال و تضمین: ۸۹۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ رشته حمل و نقل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۲۱۷۶۳۲۰۹۲۱۰۰۸ نزد بانک ملی مرکزی بنام اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ الی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : کارشناسان شهرک اداری - اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل - اداره پیمان ورسیدگی
آدرس ارسال مدارک : اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل - امور اداری - دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن