مناقصه انجام امور اداری بازنشستگان و موظفین دفتر امور اداری راه آهن آذربایجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن آذربایجان

شماره آگهی ۸/۹۵/۳۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور اداری بازنشستگان و موظفین دفتر امور اداری (دبیرخانه) و تایپ ، مطابقت و پرینت نامه های اداری
شرایط : ارائه گواهی تشخیص صلاحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۶۴۰۰۴۰۶۰۰۰ راه آهن آذربایجان نزد بانک ملی شعبه راه آ]ن تبریز / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۸.۲۸۰.۷۷۳ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰صبح
آدرس خرید اسناد : تبریز میدان راه آهن جنب مسجد سجاد پشت ساختمان پلیس راه آهن آذربایجان ساختمان حوزه معاونت اداری و مالی طبقه فوقانی امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : میدان راه آهن جنب مسجد سجاد پشت ساختمان پلیس راه آهن آذربایجان ساختمان حوزه معاونت اداری و مالی طبقه همکف
۰۴۱۳۴۴۹۲۴۶۴-۳۴۴۹۲۴۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://IATS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن