سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۷۵۷۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه fp/ ۱۲-۹۵/۰۳۴ : p/f cameron large bore shear bonnets با برآورد ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا ۲۶۰۸۷ یورو ---- fp/۱۲-۹۵/۰۳۵ : p/f cameron b.o.p type u ۱۳-۵/۸" ۵۰۰۰ psi با برآورد ۱۷.۳۶۳.۲۵۲.۴۰۰ ریال و تضمین ۸۶۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۵.۱۶۶ یورو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام شرکت ملی حفاری ایران / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی ، چک رمزدار و یا واریز وجه تضمین شرکت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی ط اول سالن ۱۱۳ اداره تدارکات خارجی کالا
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.korc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن