سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۷۶۸۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه تخریب و احداث مدرسه ۶ کلاسه روستای نهالنج طبس گلشن با برآورد ۹.۹۸۲.۶۱۰.۰۵۲ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تخریب و احداث مدرسه ۲ کلاسه روستای اشک در میان با برآورد ۵.۰۵۵.۲۳۰.۱۲۷ ریال و تضمین ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز نقدی بهحساب شماره ۲۱۷۳۰۶۲۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بیرجند سراب خیابان سپیده سپیده ۱۲
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل واقع در بیرجند سراب خیابان سپیده سپیده ۱۲
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن