سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

شماره آگهی ۵۶-۸۹
کد آریاتندر : ۸۹۱۰۰۵۳۰۹
انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : خاکریزی و تسطیح و دیوارکشی پست ۶۳ کیلووات پیامبر اعظم ۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۵۴۴۹۰۰۸ به نام سایر درآمدهای شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۸/۱۰/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ده صبح مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام خمینی جنب ناحیه انتظامی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۸۸۶۷۷۱۷۴-۵-۰۷۶۱-۳۳۳۱۷۰۰-۴ دا -
- http://WWW.TAVANIR.ORG.IR
توضیحات : نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خاکریزی و تسطیح و دیوارکشی پست 63 کیلووات پیامبر برق منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )