سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فولاد خوزستان

کد آریاتندر : ۸۹۱۰۰۵۳۰۸
انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات ترمیم شبکه زمین فولاد سازی و واحد های مرتبط خود را به مدت هشت ماه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۵۴ میلیون ریال بحساب سپهر ۰۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱ بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز کد ۳۸۸۲ یا سیبا ۰۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲ بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهوزا کد ۶۵۳۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۱۰/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۱۰/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۱۰/۱۳۸۹
آدرس خرید اسناد : اهواز کیلومتر ده جاده اهواز بندر امام خمینی شرکت فولاد خوزستان واحد خرید خدمات قراردادهای خرید خدمات فنی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۱-۲۱۳۶۴۱۹-۲۱۳۶۴۱۸ تلفن ۰۶۱۱-۲۷۰۸۱۴۴ فکس
- ایمیل http://www.ksc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن