سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای غرب

شماره آگهی ۲۰/۹۵۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۱۷۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی دو مجموعه فالت و ایونت رکوردر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری ۲۱۷۰۰۹۳۷۲۸۰۰۹ نزد بانک ملی ایران شعبه گلایول کرمانشاه به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : به مدت دو روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه برق منطقه ای غرب
آدرس ارسال مدارک : کرمانشاه ۲۲ بهمن بلوار ۱۷ شهریور ط دوم امور تدارکات و قراردادها
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۰۱-۵ داخلی ۲۲۱۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - تجدید
منابع : عصر رسانه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن