مناقصه خرید 2.200.000 عدد لوله خونگیری درب بنفش حاوی k2 انتقال خون ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال خون ایران

شماره آگهی ۱۱۶۰۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۱۳۰۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲.۲۰۰.۰۰۰ عدد لوله خونگیری درب بنفش حاوی k۲ or K۳ EDTA مورد نیاز خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد ورایز شده بهحساب ۴۰۰۱۰۳۴۲۰۶۳۷۱۵۶۹ بنام سپرده جاری نزد بانک مرکزی کد ۵۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۲۰۵۲۱۸۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید دوم - یک مرحله ای
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن