سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال خون ایران

شماره آگهی ۱۱۶۱۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۱۳۰۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۴۱ ردیف انواع کیت های انعقادی مورد نیاز خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۱۲ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای معتبر و رسمی یا ورایز نقدی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۴۲۰۶۳۷۱۵۶۹ به نام سپرده جاری نزد بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۹-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۱۸۲۰۵۲۱۸۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن