سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۱۳۰۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۵۰/۹۵ : کمربندی غرب اندیمشک قطعه اول با برآورد ۴۶۴.۲۲۰.۱۴۴.۲۰۹ ریال و تضمین ۴.۶۴۲.۲۱۰.۰۰۰ ریال --- ۵۱/۹۵ : بهسازی پل اتصال شعیبیه به روستای دیلم شوشتر با برآورد ۱۲۴.۸۵۲.۹۸۲.۰۹۴ ریال و تضمین ۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۲/۹۵ : اجرای روکش حفاظتی فوک سیل با برآورد ۸۰.۹۴۵.۲۶۰.۵۷۶ ریال و تضمین ۱.۶۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۳/۹۵ : رفع نقاط حادثه محور اهواز - هفتکل و تعریض پیچ های کریت و صفیره محور اهواز هفتکل با برآورد ۵.۳۸۹.۱۴۲.۱۴۴ ریال و تضمین ۲۶۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ الی ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان مدرس
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن