سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شماره آگهی ۹/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه روسازی مسیر دسترسی به سایت های vts لارک قشم با برآورد ۹,۲۴۳,۲۱۳,۰۵۶
شرایط : حداقل پایه ۵ راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۱۰۰۰۵ نزد بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۴۶۲.۱۶۰.۶۵۳ رایل ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۰۷۰۰۸ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز فروش اسناد به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : هرمزگان واحد مهندسی و عمران امور پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : بندر عباس اداره کل بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی دبیرخانه مرکزی
۰۸۶۳۲۱۲۳۶۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.shahidrajaeeport.pmo.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن