سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۲۱۷۶۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای فونداسیون ، اسکلت تا پایان سقف مراکز و پایگان به تعداد ۶ باب در شهرستان شهر بابک به متراژ تقریبی کل ۲۲۴۰ متر مربع با برآورد ۱۴,۸۹۳,۲۱۶,۵۳۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۴۲ میلیون ریال به حساب شماره ۱۹۱۴۵۶۲۹۹ دانشگاه علوم پزشکی بانک رفاه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : کرمان ـ ابتدای هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ستاد مرکزی مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی
آدرس ارسال مدارک : بلوار هفت باغ پردیس دانشگاه علوم پزشکی دفتر مرکزی مدیریت خدمات پشتیبانی اداره تدارکات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kmu.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن