سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

شماره آگهی ۵۱۹۶۴/۰۱/۴۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۲۱۷۰۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی واریز به حساب سپهر ۰۱۰۷۵۴۶۸۹۶۰۰۶ نزد بانک صادرات شعبه غدیر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست مرکز
۰۴۴۳۱۹۸۸۲۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghesat.umsu.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن