سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۱۷۹-۳-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۲۸۴۷|۸۴۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- parts for ingersol - rand gas starter----------- ۲- rator assy ----------۳- gas starter ingersol--------------۴- motor hous -------------۵- rear rotor ----------۷ - vane packet ----------۸- gear case assy -----------۹- gear gas cover seal -------۱۰- draive shaft -----------۱۱- gear case cover assy --------------۱۲- front rotor bearing -------------۱۳- drive shaft -----------۱۴-- gasket --------------۱۵- rotor pinion ------------۱۶- drive shaft
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۶.۲۲۲.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد یا چک معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهاز کوی فدائیان خیابان شهریور مجتمع تدارکات و امور کالا ساختمان ۱۰۲ اداره تدارکات خرید کالای داخلی واحد خرید قطعات و کالای مکانیکی اتاق ۴۳
آدرس ارسال مدارک : اهاز کوی فدائیان خیابان شهریور مجتمع تدارکات و امور کالا ساختمان ۱۰۲ اداره تدارکات خرید کالای داخلی واحد خرید قطعات و کالای مکانیکی اتاق ۴۳
۰۶۱۳۴۱۲۲۲۶۳ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NISOC.IR وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- parts for ingersol - rand gas starter----------- 2- مناطق نفتخیز جنوبمناقصه 1- parts for ingersol - rand gas starter----------- 2- مناطق نفتخیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن