مناقصه خرید دو دستگاه چیلر دانشکده زیست و زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه اصفهان

کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۹۵۷۹۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دو دستگاه چیلر دانشکده زیست و زمین شناسی دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۹-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۹-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۹-۲۰
آدرس خرید اسناد : اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، کتابخانه مرکزی، طبقه دوم، اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۷۹۳۲۰۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۹-۱۹ ---- ضمناً کليه اسناد و مدارک تکميل شده را می توانند حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ به دبيرخانه دانشگاه اصفهان ارسال نمايند.لازم به ذکر است که ميزان سپرده يا تضمين شرکت در مناقصه مطابق اسناد می باشد که بايستی بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه اصفهان ارائه گردد و بهای خريد هريک از اسناد مناقصه نيز مبلغ (يک ميليون ريال) می باشد که قبل از مراجعه برای دريافت اسناد مناقصه لازم است اين وجه به حساب شماره ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷ با شماره شناسه ۶۶۶۱۱۷ بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان واريز و اصل فيش هنگام دريافت اسناد به اداره تدارکات دانشگاه تحويل می شود.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن