مناقصه انجام خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری امور تاسیساتی ساختمان دانشگاه کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۹۱۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری امور تاسیساتی ساختمان های اداری آموزشی و خوابگاه های دانشجویی خود به مدت یک سال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به سحاب ۱۱۰۸۰۴۵۶۱۹ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز مبلغ به حساب ۱۱۰۸۰۴۵۶۱۹ نزد بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ چاپ آگهی به مدت ده روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دانشگاه کردستان ساختمان سازمان مرکزی
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن