مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گاز گاز استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان کردستان

شماره آگهی ۹-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۹۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات نظارت بر پروژه های گاز رسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان به نشانی سنندج - م جهاد (گریزه)
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان به نشانی سنندج - م جهاد (گریزه)
۰۸۷۳۳۷۸۳۶۲۵-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shana.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن