مناقصه الحاقیه : انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی برق منطقه ای غرب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای غرب

شماره آگهی ۲۵/۹۵۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۹۷۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه الحاقیه : انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان های اداری، تاسیسات و تجهیزات شرکت برق منطقه ای غرب در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمانشاه - ۲۲ بهمن - شرکت برق منطقه ای غرب- بلوار ۱۷ شهریور - ط دوم - اتاق ۱۷ دفتر امور تدارکات و قراردادها
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۰۱-۵ داخلی ۲۲۱۷ و ۲۰۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : الحاقیه یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن