مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات، گازبانی، کنتورخوانی و گاز استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان سمنان

شماره آگهی ۰۹/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۹۴۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات، گازبانی، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب و خدمات عمومی و پشتیبانی در سطح شهرسانهای شاهرود و میامی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب بانک ملی ایران با شماره شبا IR ۲۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۶۳۲۸۰۸۰۰۸ / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ لغایت ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار شهید اخلاقی ـ نبش خیابان دهه فچر
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۴۵۳۸۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.SETADIRAN.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن