مناقصه خرید 14000 لیتر روغن ترانس NINAS برق منطقه ای سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای سمنان

شماره آگهی ۳۰۵/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۰۹۷۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۴۰۰۰ لیتر روغن ترانس NINAS
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه سپرده از طریق درگاه سامانه تدارکات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار قدس شرکت برق منطقه ای سمنان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۳۴۰۴۸۰-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - دو مرحله ای
منابع : کلید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن