مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافت ، رانندگی باربری و نامه پست استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان سمنان

شماره آگهی ۱/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۱۵۵۵۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافت ، رانندگی باربری و نامه رسانی خود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۱۷۴۷۷۲۹۵۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی سمنان / سپرده شركت در مناقصه ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به یکی از بانک ها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ الی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ الی ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : واحد حقوقی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن