مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی CNG امیدیه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۱۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۱۵۵۳۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی CNG امیدیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۳۹ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : به آدرس آبادان – بريم – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان – دبيرخانه کميسيون مناقصات یا مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۹۳۵۵۸۴۵۵۱۰۱-۰۶۱۵۳۲۶۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن