سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فاضلاب تهران (سهامی خاص)

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۱۷۵۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای فاضلاب تهران به صورت کلید در دست EPC شامل طراحی ، تامین تجهیزات ، ساخت ، تدارک ، آزمایش ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی
شرایط : دارای گواهی صلاحیت طرح و ساخت EPC حداقل نوع ۲ در رسته اتوماسیون صنعتی ، رشته پیمانکاری صنعت و معدن - زیر رشته اتوماسیون صنعتی و تخصص مشاوره ای اتوماسیون صنعتی یا دیسپاچینگ و مخابرات نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور --- دارای حداقل رتبه ۳ پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته صنعت و معدن - زیر رشته اتومماسیون صنعتی به همراه مشاور همکار دارای حداقل پایه ۲ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گروه مهندسی اب تخصص تاسیسات آبو فاضلاب یا گروه انرژی تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو یا گروه تخصص های مشترک تخصص اتوماسیون صنعتی --- دارای حداقل پایه ۲ پیمانکاری در رشته تاسیست و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه مشاور همکار دارای حدقال پایه ۲ از سمازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تاسیسات آب و فالاب یا گروه انرژی تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیور یا گروه تخصص های مشترک تخصص اتوماسیون صنعتی ----- داری حداقل پایه ۳ پیمانکاری در رشته ارتباطات و فن آوری اطلاعات به همراه مشارو همکار دارای حداقل پایه ۲ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تاسیسات آب و فاضلاب یا گروه انرژی تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو یا گروه تخصص های مشترک تخصص اتوماسیون صنعتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خیابان سهروردی خیابان اندیشه ن بش اندیشه ششم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه این شرکت خیابان سهروردی خیابان اندیشه ن بش اندیشه ششم
- -
- -
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای فاضلاب تهران به صورت فاضلاب تهران (سهامی خاص)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )