سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای کرمان

شماره آگهی ۶۷/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۲۱۹۰۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه روغن شامل : یک دستگاه تست فوران - یک دستگاه کشش سطحی - یک دستگاه تانژانت دلتا
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ نزد بانک ملی ایران - شعبه برق منطقه ای کرمان / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال رسید واریز وجه به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ بانک ملی ایران - شعبه برق منطقه ای کرمان /ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات /سایر ضمانتنامه ها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ الی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : کرمان - بلوار شهید عباسپور - شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان - امور تدارکات و قراردادها و یا تهران - میدان ونک - خ برزیل - ساختمان شهید عباسپور (توانیر)- بلوک اول - ط ۴ واحد ۱۱۱
آدرس ارسال مدارک : کرمان - بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
۰۲۱۸۸۶۷۶۴۶۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن