سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۲۱۸۲۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۳/۹۵ : پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی به پاساژهای آراد و سینا واقع در جنوب شهرستان کرمانشاه به صورت کلید در دست با تضمین: ۲۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۵/۹۵ : پروژه اصلاح و بهینه شبکه روستاهای فلاجی، چهارمله- زعفران صفلی-کمر سوراخ- پلنگرد- تپه گل علیا- حمار تاج- سراب میله سر - سیاه سیاه بیگ زاده- سیاه سیاه کیخسروی و... با تضمین: ۲۱۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۶/۹۵: پروژه اصلاح و بهینه شبکه روستاهای داربلوط- اقابرار و سید ایاز واقع در شهرستان قصر شیرین به صورت کلید در دست با تضمین: ۱۳۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دارای رتبه نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ا جام بانک ملت شعبه میدان خواروبار با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۵ رز کاری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۲۵۵۵۲۵-۰۸۳۳۸۲۵۵۵۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن