سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۲۱۷۹۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری بیگ زاده در شهرستان کرمان به متراژ ۹۰۵ متر مربع با برآورد ۱۲,۵۳۱,۰۵۲,۴۲۰
شرایط : حداقل دارا بودن رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۲۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ابتدای هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مدیریت منابع فیزیکی
آدرس ارسال مدارک : بلوار هفت باغ پردیس دانشگاه علوم پزشکی دفتر مرکزی مدیریت خدمات پشتیبانی اداره تدارکات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kmu.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن