سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۲۱۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ارومیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن