سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان البرز

شماره آگهی ۰۱۴-۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۲۲۵۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات اجرایی خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعاب تجهیز چاه و احداث ساختمان تاسیسات روستاهای مجتمع آبرسانی آران با برآورد ۱۳.۷۱۹.۲۲۸.۳۳۱ ریال و تضمین ۶۸۶ میلیون ریال --- انجام عملیات اجرایی خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعاب تجهیز چاه و احداث ساختمان تاسیسات ، دیوارکشی و محوطه سازی روستاهای مجتمع آبرسانی دولت با برآورد ۸.۷۸۵.۲۶۳.۳۹۵ ریال و تضمین ۴۳۹.۲۶۳.۱۷۰ ریال --- انجام عملیات اجرایی خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعاب تجهیز چاه و احداث ساختمان تاسیسات دیوارکشی و محوطه سازی مخزن هوایی ۱۰۰ مترمکعبی و مخزن ۲۰۰ مترمکعبی روستاهای مجتمع آبرسانی نجم آباد با برآورد ۱۲.۰۰۱.۴۴۱.۰۷۵ ریال و تضمین ۶۰۰.۰۷۲.۰۵۴ ریال --- انجام عملیات اجرایی خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعاب تجهیز چاه احداث ۳ باب مخزن هوایی ۱۰۰ مترمکعبی ساختمان تاسیسات دیوارکشی و محوطه سازی روستاهای مجتمع آبرسانی خیبر با برآورد ۱۲.۲۴۴.۴۷۱.۴۰۳ ریال و تضمین ۶۱۲.۲۲۳.۵۷۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ آب پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۸۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۶۰۱۴۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ۲۶۴۱ جهانشهر کرج / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی شماره حساب ۲۱۷۵۲۱۶۰۱۶۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه جهانشهر کد ۲۶۴۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دومرحله ای - نوبت اول
منابع : افکار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن