سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

شماره آگهی ۹-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۳۳۱۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : آسفالت محور اردبیل ـ فیروزآباد با برآورد ۷۰.۵۸۵.۹۲۷.۷۸۰ ریال و تضمین ۲.۶۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت فیروزآباد آقکند حد فاصل پل قزل اوزن ـ تونل ۱۲ کیلومتر ۰ تا ۲۰ با برآورد ۱۱.۷۱۶.۳۳۳.۴۸۹ ریال و تضمین ۵۸۶ میلیون ریال --- بهسازی راه روستایی شال ـ ماجولان ـ ماسوله حدفاصل روستای علی آباد تا انتهای حوزه استحفاضی استان کیلومتر ۵۰۰+۱۲ تا ۶۰۰+۳۲ با برآورد ۵۲.۸۵۶.۲۹۶.۵۲۶ ریال و تضمین ۲.۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راه روستایی کجل ـ دیز با برآورد ۲.۶۵۵.۱۹۳.۳۷۶ ریال و تضمین ۱۳۲.۷۶۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راه روستایی لرد ـ میانرودان با برآورد ۳.۱۱۲.۸۴۴.۵۳۰ ریال و تضمین ۱۵۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی را روستایی خور خور علیا و سفلی حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۰۰۰+۴ با برآورد ۳.۰۳۷.۶۴۰.۶۱۸ ریال و تضمین ۱۵۲ میلیون ریال --- عملیات روکش آسفالت راه روستایی و انستانق از کیلومرت ۰ تا ۵۰۰+۲ با برآورد ۲.۶۳۴.۸۲۷.۳۲۹ ریال و تضمین ۱۳۲ میلیون ریال --- آسفالت روستایی آقا محمد لو ـ کدخدالو کیلومتر ۳+۸۰۰ تا ۳۰۰+۷ با برآورد ۲.۸۲۶.۶۰۲.۲۴۳ ریال و تضمین ۱۴۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راه روستایی کورائیم خلیفه لو کیلومتر ۴ تا ۷+۵۰۰ با برآورد ۳.۳۵۲.۲۲۴.۹۵۲ ریال و تضمین ۱۶۷.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راه روستایی قره تپه ـ بران با برآورد ۷.۸۹۸.۰۱۹.۲۳۵ ریال و تضمین ۳۹۵ میلیون ریال --- آسفالت راه روستایی قره تکان حدفاصل کیولمتر ۰ تا ۶+۵۰۰ با برآورد ۲.۳۵۲.۷۳۷.۷۲۰ ریال و تضمین ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه : ردیف ۱۱ جدول مناقصه به جای کلمه آسفالت کلمه بهسازی صحیح می باشد
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن