سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۳۷۸۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه rock bits jet type , without center jet, less nozzels with api regular tooljoint pin connection ۱۷- ۱/۲: x ۷-۵/۸ " i.a.d.c. ۱.۱.۴
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷-+۹۸۶۱۳۲۲۶۳۲۵۶ تلفن +۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷-+۹۸۶۱۳۲۲۶۳۲۵۶ فکس
- ایمیل http://nisoc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن