سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۳۸۰۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۶۰۰۸/۹۵ : توان تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت پیرامونی پست های برق ۶۳ کیلولت گلدیس، ملک شهر، لاله و دولت آباد و ساختمان دیسپاچینگ caoc ---- ۶۰۰۹/۹۵۰ : توان اورهال ترانس های فوق توزیع پست های تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خ چهارباغ بالا دبیرخانه برق منطقه ای اصفهان
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن