سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان تهران

کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۴۴۹۷۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه لوله ، اتصالات و کلیه مصالح تعداد ٥٠٠ فقره انشعاب آب و ٥٠٠ فقره انشعاب فاضلاب به همراه نصب در پ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۹-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۱۰-۱۵
آدرس خرید اسناد : دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران-واقع در تهران- رودهن- بلوار امام خمينی ( ره) - خ پاسداران طبقه همکف
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۲-۳۰ ---- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (در دو نوبت) - موضوع:     تهيه لوله ، اتصالات و كليه مصالح تعداد ٥٠٠ فقره انشعاب آب و ٥٠٠ فقره انشعاب فاضلاب به همراه نصب در پلان موقعيت محدوده تحت پوشش فاز ١١ شهر پرديس . ۱-    دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب ‌و فاضلاب شرق استان تهران ۲-    موضوع مناقصه : تهيه لوله ، اتصالات و کليه مصالح تعداد ۵۰۰ فقره انشعاب آب و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب به همراه نصب در پلان موقعيت محدوده تحت پوشش فاز ۱۱ شهر پرديس . ۳-    مبلغ برآورداوليه : ۵۰۰/۶۳۹/۵۸۷/۳۴ ( سی و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و هفت ميليون وششصد و سی و نه هزار و پانصد ) ريال . ۴-    مدت زمان اجرای قرارداد : ۱۵ ( ماه ) ۵-    محل تامين اعتبار: از اعتبارات جاري ۶-    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۹۷۵/۳۸۱/۷۲۹/۱ ( يک ميليارد و هفتصد وبيست ونه ميليون وسيصد و هشتاد و يک هزار و نهصد و هفتاد و پنج ) ريال در وجه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران . ۷-    دستگاه نظارت: معاونت در آمد و امور مشترکين آبفای شرق ۸-    محل انجام عمليات موضوع قرارداد: پلان موقعيت محدوده تحت پوشش فاز ۱۱ شهر پرديس ۹-    شرايط شرکت در مناقصه : شرکتهايی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند که دارای گواهينامه صلاحيت پيمانکاری حداقل رتبه ۵ رشته آب از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی را ( با حداقل ۲ قرارداد کار مشابه )داشته باشند . ۱۰-    مهلت و محل خريد اسناد : شرکتهای دارای صلاحيت پيمانکاری مرتبط ، مجازند ازآگهی نوبت اول روز شنبه مورخ ۲۰/۰۹/۹۵ تا روز سه شنبه ۳۰/۰۹/۹۵ مجاز به خريد اسناد ازدبيرخانه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران-واقع در تهران- رودهن- بلوار امام خمينی ( ره) - خ پاسداران طبقه همکف اقدام نمايند. ۱۱-    هزينه خريد اسناد: ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال ( يک ميليون ) ريال می باشد که بايستی به حساب شماره ۳۹/۵۰۱۱ بانک سپه شعبه رودهن واريز و فيش آن ارائه گردد. ۱۲-    مهلت و محل تحويل اسناد: پايان وقت اداری سه شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران. ۱۳-    زمان و مكان بازگشايي: پيشنهادهای واصله درساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ دركميسيون مناقصات باز و قرائت می شودكه مكان آن در اسناد مناقصه قيد شده است. ۱۴-    هزينه درج آگهی در دونوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن