سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۵۵۷۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اداره امور اجرایی مراکز سوختگیری هواپیمایی فرودگاه های آبادان و ماهشهر (۲۰/۹۵)
شرایط : ۱- احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهای ارزيابی کيفی ۲- ارائه گواهينامه HSE ۳- داشتن صلاحيت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی ۴- در صورت عدم كسب امتياز ارزيابی كيفی مناقصه گر، پاكت نرخ آن شركت باز نخواهد شد. ۵- تمامی اسناد ارائه شده می بايست اصل يا برابر اصل باشند.
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان یا ارائه ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : آبادان – بريم – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان – دبيرخانه کميسيون مناقصات و یا سایت
آدرس ارسال مدارک : آبادان – بريم – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان – دبيرخانه کميسيون مناقصات و یا سایت
۰۹۳۵۵۸۴۵۵۱۰۱-۰۶۱۵۳۲۶۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن