سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۸۱۴۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ساختمان بازیافت منطقه با برآورد ۲.۰۷۲.۰۳۱.۹۳۲ ریال و تضمین ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث ساختمان بازیافت منطقه یک با برآورد ۱.۵۹۵.۱۹۹.۰۵۸ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۹۲۹۹۴۶۰۷ بانک ملت به نام شهرداری قم / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار امام موسی صدر ساختمان شهرداری مرکز بلوک B ط دوم معاونت شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم ـ اداره تنظیم و بررسی قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بلوار امام موسی صدر ساختمان شهرداری مرکز بلوک A ط ششم اداره حراست و امور محرمانه
۰۲۵۳۶۱۰۴۵۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qom.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن