سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره آگهی ۴۰۳۰/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۸۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات حمل و نقل درون و برون شهری (نقلیه) منطقه چالوس با برآورد ۲,۶۴۴,۲۲۴,۰۰۰
شرایط : گواهی صلاحیت انجام کار (دارای اعتبار) از اداره کار، تعاون و امور اجتماعی -- گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار، تعاون و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۲.۲۲۰.۰۰۰ ريال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۶۱۰۰۰۰۷ بانک ملی مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸ و یا شماره حساب جاری جام ۹۲۰۰۰۱۶۱/۷۷ نزد بانک ملت مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۲۸
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ نوبت دوم تا ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور مالی منطقه -- سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۵۹۷۵۵۳۴۶-۵۲۲۵۶۹۰۵ داخلی ۳۴۶ یا ۳۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : شرق
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن