مناقصه خرید 2.000 کیلوگرم دلتامترین حداقل 98 درصد با تضمین خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

شماره آگهی ۹۶۷۷/۹۵/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۸۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲.۰۰۰ کیلوگرم دلتامترین حداقل ۹۸ درصد با تضمین ۴/۸۵۲ یورو و ۱۴۶.۲۵۸.۶۳۲ ریال ---- ۳۰.۰۰۰ کیلوگرم پرمترین حداقل ۹۵ درصد ۱۳/۴۷۰ یورو و یا ۴۶۱.۵۶۳.۰۲۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شبا ir۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک مرکزی جمهوی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا پرداخت نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ تا ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران خ گاندی کوچه چهارم شماره ۱ ط نهم دفتر کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : ادره حراست
۰۲۱۸۸۷۷۶۳۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدیت یک مرحل های نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن