سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۰/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۸۷۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت سپرده نقدی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : خ فردوسی ادارات مرکزی بانک ملی ایران اداره کل کارپردازی دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید - دومرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن