مناقصه خرید کاتالیست R62 پالایش نفت کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت کرمانشاه

شماره آگهی RKD-۹۵۲۲۵۲۰/KM/MD ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۰۱۱۸۰۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کاتالیست R۶۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : پیشنهاد فنی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ پاکت مالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید دکتر بهشتی روبروی پارک شاهد
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۱۴۹۷۵۵۹ تلفن ۰۸۳۳۱۴۹۷۵۹۶ فکس
- ایمیل http://www.korc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن