مناقصه طراحی و تکمیل سامانه tank inventory در انبار پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

شماره آگهی ۲۵۶۵۵/۸۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۰۰۶۶۹۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی و تکمیل سامانه tank inventory در انبار نفت شهید بیخوش مشهد
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه مناقسه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت راهبردی ریاست جمهور و یا دفاتر فنی استانداری)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته از آخرین روز توزیع فرمهای استعلام
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد جنب شهرک عسکریه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://monaghese.oldportal.niopde.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن